کارخانه سیمان آرتا اردبيل
محصولات کارخانه سیمان آرتا اردبيل

مشاهده همه

درباره کارخانه سیمان آرتا اردبيل

شرکت سيمان آرتا اردبيل در تاريخ 1366/03/25 به صورت شرکت سهامی خاص تاسيس شده و طی شماره 65885 مورخ 1366/03/25 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است . موافقت اصولی صادره توسط وزارت صنايع برای اجرای طرح توليد سيمان در منطقه روستای گرده اردبيل با ظرفيت 2300 تن کلينکر براساس سه شيفت کاری و درخصوص توليد آهک در منطقه آذرشهر با ظرفيت 250 تن آهک هيدارته براساس سه شيفت کاری صادر گرديده است . به موجب تصميمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1378/02/11 شخصيت حقوقی شرکت از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبديل گرديد و در تاريخ 1382/12/06 بخشي از سهام شرکت از طريق بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و بقيه سهام دولتي در آذر ماه 1383 به بخش خصوصي واگذار گرديد .طبق تصمیم مورخه 1388/02/29 مجمع عمومی فوق العاده، سال مالی شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز و در سی آذر ماه هر سال به پایان می رسد و دوره مالی سال 1388 آغاز و در سی آذر ماه سال 1388 به پایان رسیده است. مجوز تأسيس براساس بند چهار دستور العمل شماره 924 مورخ 1366/03/16 معاونت نخست وزيری مجوز تاسيس شرکت ، به منظور اجرای پروژه سيمان اردبيل و آهک آذرشهر صادر گردیده است . تاريخ تأسيس شركت در تاريخ 1366/03/25 شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر به شماره 65885 نزذ اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران ثبت گردید و در تاریخ 1389/05/09 دفتر مرکزی شرکت به شهرستان اردبیل منتقل و تحت شماره 2729 نزد اداره ثبت شرکت های اردبیل به ثبت رسیده است.