کارخانه سیمان زاوه تربت
محصولات کارخانه سیمان زاوه تربت

مشاهده همه

درباره کارخانه سیمان زاوه تربت

با توجه به رشد مصرف سرانه سيمان در ايران و جهان و موقعيت ممتاز منطقه زاوه تربت حيدريه از نظر نزديکی به راه آهن و جاده های دسترسی جهت حمل سيمان به استانهای همجوار و صادرات به کشورهای همسايه و در دسترس بودن خطوط انتقال گاز و برق فشار قوی و آب به مقدار کافی و معادن غنی از ذخاير مواد اوليه، جمعی از سرمايه گذاران بخش خصوصی در سال 1383 با تاسيس شرکت سيمان زاوه تربت اولين گام در احداث کارخانه سيمان را برداشتند پس از بررسی و مطالعه اولیه و انتخاب مشاورين صنعتی و سازه در اواخر سال 1383 قرارداد خريد تجهيزات و ماشين آلات اصلی خط توليد سيمان با شرکتهای سازنده خارجی )شرکت KHD و ديگر شرکتهای آلمانی( منعقد شد و با انتخاب پيمانکار ساختمانی، عمليات اجرائی ساخت فاز اول کارخانه سيمان با ظرفيت توليد3500 تن در روز در زمينی به مساحت 45 هکتار از ابتدای سال1384 آغاز شد. همزمان با آغاز ساخت تجهيزات داخلی و خارجی، ساخت سازه های بتونی خط توليد نیز شروع شده است و تا پايان سال شهريور 1386 بيش از 800 ميليارد ريال تامين اعتبار و هزينه شده است. فاز اول کارخانه سيمان در سال 1387 به بهره برداری رسيد.