ثبت شکایات

فرم ثبت شکایت

برای ثبت شکایات در بازار اینترنتی مصالح میتوانید فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران بخش مربوطه با شما در ارتباط خواهند بود . درصورت نیاز می توانید از طریق تلفن های تماس نیز شکایات خود را پیگیری نمایید.